Brrum Logo

SV / EN

Och eller inte, 2017 -

En försänkning i marken bär en struktur, en figur eller en samling figurer som tycks ha fallit eller ska falla till marken och strax ska bilda en hög. Samlingen eller högen av figurer bildar tillsammans med marken en serie mindre rum eller platser och skapar olika relationer mellan mark och figurer, öppningar och kroppar. Strukturen beskriver både rörelse och balans, men tycks ibland instabil, på gränsen till att tippa över. Flera figurer bildar tillsammans en större figur, som i sin tur ändrar karaktär när du rör dig runtom, under eller ovanpå dem.

Och eller inte är ett offentligt verk under uppförande i Norra Stationsparken i Hagastaden, Stockholm. I Tillaeus karta från 1733 kallas området kring denna plats Rörstrands Utmark. Redan 1288 brändes här tegel av Sankta Klaras orden och fransiskanerna. Bruket och lerbränningen utvecklades och en porslinsfabrik uppfördes i Rörstrand under tidigt 1700-tal. Den keramiska produktionen bestod till stod del av vardagsföremål och kakelugnar. Idag finns endast en lämning kvar av den keramiska historian på platsen - en hög. Det är en konstgjord höjd, en hög, en porslinstipp, bestående av fragment av porslinsserviser, kakelugnar och andra kasserade porslinsskärvor från porslinfabriken.

Projektet ställer frågor om marken och vad vi uppfattar som mark. Vad konstruerar en mark, vad beskriver den och vad bygger markens historier? Och eller inte lånar geometrier och mönster från Rörstrand porslin och kakelugnar. Men det finns också andra inlånade referenser; en antik arkitektonisk referens samt färger och mönster från japansk träsnittstradition.

Projekttyp: Offentligt verk, Stockholm
År: 2017
Status: Pågående
Designansvar: Ulrika Karlsson i samarbete med Cecilia Lundbäck och Veronica Skeppe
Medverkande: Ulrika Karlsson, Cecilia Lundbäck, Veronica Skeppe
Konsulterande: Konstruktion – Bollinger + Grohmann
Tillverkning: Arnold
Finansiering: Stockholm Konst

<br>