Brrum Logo

SV / EN

Om Brrum

Brrum är ett arkitektkontor baserat i Stockholm som grundades 2016 av Ulrika Karlsson, Veronica Skeppe och Cecilia Lundbäck. Vi arbetar med arkitektur i olika skalor och skeden och även med forskningsprojekt inom vårt fält. Vår gemensamma erfarenhet inom yrket spänner från storskaliga projekt såsom detaljplaneprocesser, landskapsarkitektur, flerbostadshus och kontorsbyggnader till den mindre skalan i villor, inredningsarkitektur, möbeldesign och utställningsarkitektur. Vi har erfarenhet av att arbeta med projekt, utställningar och publikationer såväl internationellt som lokalt i Stockholm och runtom i Sverige. I våra forskningsbaserade projekt intresserar vi oss ofta av frågor om materiella processer, teknologi och möten mellan dem. Vi undersöker ständigt och på olika sätt relationen mellan arkitektur, representation och byggnad.

Cecilia tog sin arkitektexamen 2014 vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har även studerat vid Bergen Arkitektskole i Norge. Hon har också gjort två års studier av möbelformgivning och trähantverk vid Steneby (Högskolan för Design och Konsthantverk). Cecilia har tidigare arbetat som arkitekt hos sandellsandberg arkitekter och är för närvarande adjunkt i arkitektur på KTH.

Veronica är arkitekt, forskare och lärare. Hon tog sin arkitektexamen 2013 vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon har undervisat design och representationskurser på både Kungliga Tekniska Högskolan och på Konstfack. Som arkitekt har hon arbetat på Servo/Servo Stockholm och hos Urban Design. Förtillfället arbetar hon med forskningsprojektet Interiors Matter: A Live Interior.

Ulrika tog emot sin arkitektexamen från Columbia University och fick sin landskapsarkitektexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Hon har föreläst internationellt och hennes arbeten har publicerats i internationella arkitekturtidskrifter såsom Perspecta, Via och AD. Hon är för närvarande professor i arkitektur vid KTH. Hon var professor i möbeldesign och inredningsarkitekur vid Konstfack i Stockholm mellan 2013 och 2018. Hon har även undervisat på UCLA i Los Angeles och Bartlett School of Architecture i London. Ulrika är även partner och grundare av Servo/Servo Stockholm och har tidigare arbetat hos Greg Lynn Form.