Brrum Logo

SV / EN

Om Brrum

Brrum är ett arkitektkontor baserat i Stockholm som grundades 2016 av Ulrika Karlsson, Veronica Skeppe och Cecilia Lundbäck. Vi arbetar med arkitektur i olika skalor och skeden och även med forskningsprojekt inom vårt fält. Vår gemensamma erfarenhet inom yrket spänner från storskaliga projekt såsom detaljplaneprocesser, landskapsarkitektur, flerbostadshus och kontorsbyggnader till den mindre skalan i villor, inredningsarkitektur, möbeldesign och utställningsarkitektur. Vi har erfarenhet av att arbeta med projekt, utställningar och publikationer såväl internationellt som lokalt i Stockholm och runtom i Sverige. I våra forskningsbaserade projekt intresserar vi oss ofta av frågor om materiella processer, teknologi och möten mellan dem. Vi undersöker ständigt och på olika sätt relationen mellan arkitektur, representation och byggnad.

Cecilia (f. 1985) tog sin arkitektexamen 2014 vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har även studerat vid Bergen Arkitektskole i Norge. Hon har också gjort två års studier av möbelformgivning och trähantverk vid Steneby (Högskolan för Design och Konsthantverk). Cecilia har tidigare arbetat som arkitekt hos sandellsandberg arkitekter och är för närvarande adjunkt i arkitektur på KTH.

Veronica (f. 1984) tog sin arkitektexamen 2013 vid vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har även studerat vid Staatliche Akademie der Bildenden Künste i Stuttgart. Veronica har tidigare arbetat som adjunkt på Konstfack och som arkitekt på Servo Stockholm och hos Urban Design. Hon är adjunkt i arkitektur vid KTH där hon undervisar på både kandidat- och masterprogrammet.

Ulrika (f. 1966) tog emot sin arkitektexamen från Columbia University och fick sin landskapsarkitektexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Hon har föreläst internationellt och hennes arbeten har publicerats i internationella arkitekturtidskrifter såsom Perspecta, Via och AD. Hon är för närvarande professor i arkitektur vid KTH och professor i möbeldesign och inredningsarkitekur vid Konstfack i Stockholm. Hon har även undervisat på UCLA i Los Angeles och Bartlett School of Architecture i London. Ulrika är även partner och grundare av Servo och har tidigare arbetat hos Greg Lynn Form.