Brrum Logo

SV / EN

Och eller inte, 2022

Det går inte att ta för givet att marken är stabil.

Och eller inte är en samling figurer som genomskär varandra. Samlade kring en försänkning i marken tycks de ha fallit, satt sig, vara på väg att forma en hög. Högen av mönstrade figurer kopplar samman en serie mindre och större rum, som ger utblickar och bildar en ny mark. Den är en mångsidig karaktär baserad på både fysiska och virtuella simuleringar av figurer i fall. Inte långt ifrån platsen finns en annan hög som kallas Porslinstippen. Det är en hög av keramiskt skräp och skärvor från traktens historia av porslinstillverkning. Och eller inte lånar sina figurer och mönster från såväl vardagsporslin, monumentala objekt som från träsnittstekniker. Titelns tre ord beskriver logiska operationer som möjliggör union, snitt och komplement. Det är dessa byggstenar som ger verket dess karaktär. Och eller inte består av sex volymer av målad aluminiumplåt placerade på ett nedsänkt podium och mäter 7x7x4,5 meter.

Och eller inte är ett offentligt verk i Norra stationsparken i Hagastaden, Stockholm.

Foto 1-4 av Mikael Olsson
Foto 5-10 av Brrum

Projekttyp: Offentlig konst, Stockholm
År: 2017 - 2022
Status: Genomfört
Konstnärer: Ulrika Karlsson, Cecilia Lundbäck och Veronica Skeppe / Brrum
Ingenjörer: Bollinger+Grohmann
Tillverkning: Arnold AG
Beställare: Stockholm Konst

<br>