Brrum Logo

SV / EN


Navigation Figures, 2020 -

Ett kluster av ljuspunkter sänder signaler ut i natten. De lysande punkterna formar figurer (ett meddelande), som uppfattas endast från vissa platser. När man passerar platsen i mörker syns ljuspunkterna som en svagt glödande svärm. Rör man sig runt den förändras de mönster och figurer som ljusen tillsammans utgör. Endast från ett par blickpunkter kan en tydligt läsbar figur urskiljas. De tre geometriska figurerna, urskiljbara i svärmen av ljus, projiceras på platsen från olika riktningar. En från centrum av Tammerfors, längs spåret som tar människor till och från staden. Pendlare och hundägare kommer berätta om triangeln. Den andra från sjön, det lilla vattnet Iidesjärvi. Ensamma sjöfarare och besökare av våtmarkens kommer berätta om ellipsen. Den tredje figuren proiceras från himlen och skriver en cirkel på marken när den ses ovanifrån. Migrerande fåglar, migrerande människor och drönarpiloter kommer berätta om cirkeln. På dagtid är ljuset släckt och strukturen synlig som ett virrvarr av pinnar ståendes i sankmarken. Ett målat mönster förstärker oredan på nära håll. Linjer indikerar riktningar – inte en utan flera. Strukturen kan också bära apparatur – radiosändare, radiomottagare, mätinstrument för temperatur, lufttryck och partiklar. På så sätt sänder den meddelande än längre och kommunicerar långvida, kortvida.

Navigation Figures är det vinnande förslaget för ett offentligt konstverk i Tammerfors i Finland. Verket beräknas stå färdigt under sommaren 2021.


<br>