Brrum Logo

SV / ENBlockterräng, 2014

Blockterräng är ett förslag för en landmärkesbyggnad vid Stortorget i Katrineholm innehållandes bostäder och en publik bottenvåning. Den nya byggnadsvolymen bidrar till att rama in Stortorget samtidigt som den skapar länkar med det urbana rum som sträcker sig från torget över väg och spårområde till stationsbyggnaden och de offentliga byggnaderna på andra sidan järnvägen.

Byggnadsvolymernas trapetsformiga månghörningar ger en tydlig geometri, samtidigt som den mindre skalans artikulationer i ytan tjänar som en modern form av ornament eller rusticering. De fyra byggnadskropparna är alla svärtade, men med olika material i fasad; trä, keramik och betong. Det skapar en variation av olika matta och blanka ytor i den stora volymen och håller samtidigt ihop helheten. Projektet reflekterar relationen mellan arkitektonisk form och former som härrör från landskapet. En blockterräng är ett område med flera enblock som inte kan redovisas individuellt.

Designansvar: Brrum i samarbete med Servo Stockholm & Servo Los Angeles
Medverkande: Cecilia Lundbäck, Marcelyn Gow, Selma Udriot-Johansson, Ulrika Karlsson, Veronica Skeppe<br>