Brrum Logo

SV / EN

Märklig materialitet, 2014

Genom en process av fotografi, geometrisk översättning, simulering och digital fabrikation produceras en serie översättningar eller avarter av det ursprungliga materialet. Det vi kallar “märklig materialitet” skapar en instabil eller dubbel läsning av ett material, där materialet oscillerar mellan sin fysiska materialitet och bilden eller representationen av ett (annat) material.

Design: Brrum
År: 2014
Medverkande: Ulrika Karlsson, Veronica Skeppe
<br>