Brrum Logo

SV / EN

Ense, 2022

En enslinje är den linje mellan två ensmärken, som beskriver en säker kurs när man navigerar till sjöss. När man från sin egen position ser att två märken linjerar befinner man sig i enslinjen. Den är en abstraktion av landskapet, en möjlig riktning utan slut och början. Resterna av en avfart/påfart mellan Kristineberg och Essingeleden indikerar ett riktningsbyte med ett par abrupta avslut, utan anslutning. Ense öppnar upp för ytterligare en riktning på platsen, ytterligare en anslutning, ett samband, ett sammanhang. Linjen fortsätter ut från platsen och indikerar en fast kurs, någonstans.

Ense var del av grupputställningen Avfart som genomfördes på Spökavfarten, den övergivna på- och avfarten till Essingeleden i Stockholm, i Maj 2022. Utställningen organiserades av Zimm Hall i samarbete med Björn Norberg och Konstfrämjandet.

Titel: Ense
Arkitekt/konstnär: Brrum
Team: Ulrika Karlsson, Cecilia Lundbäck, Felix Wahlgren
År: 2022
Material/teknik: Trä, färg, skruv, sandsäck

<br>
<br>