Brrum Logo

SV / EN


En samling, 2015

Stapeln, brunnen, kojan, stödmuren, taket, locket, skyddet och fatet utgör en samling rumsliga strukturer och förhöjda trädgårdar som är placerade i en serie grunda försänkningar och avtryck i en park. De rumsliga strukturerna är utspridda längs parken, men precis som servisen delar de alla något genom sin form, struktur och materialitet. De olika objekten ger olika kvaliteter, såsom möjlighet till lek, filtrering av ljus, markstöd, skydd mot regn, stora sittytor för många, utsikt över trädgårdar och möjlighet att doppa fötterna.

Dekorativa mönster från den lokala keramiska historien har lånats, manipulerats och transformerats. Färg och figurativa kvaliteter av upprepning, radiella strukturer och symmetri har förts över från traditionella keramiska mönster till en samling rumsliga landskapsobjekt.

Designansvar: Ulrika Karlsson i samarbete med Cecilia Lundbäck & Veronica Skeppe
Medverkande: Cecilia Lundbäck, Gabriel Johannesson, Ulrika Karlsson, Veronica Skeppe
Konsulterande: Carluno Påhlstedt - Konstruktion
<br>