Brrum Logo

SV / EN

Infrastrukturella objekt: ett ritningsarkiv, två podier och en modell, 2018-2020

Utställningsarkitekturen för Plots Prints Projections utgörs av en serie infrastrukturella objekt som stödjer utställningen med specifika funktioner; ett ritningsarkiv, två podier och en modell. Inför utställningen i Venedig byggdes en 1:20 modell av själva platsen och växthuset för utställningen, Serra dei Giardini. Den låg till grund för ett samtal med utställarna kring placering av verken. Hur växthuset kunde behålla sin funktion som hus åt växter. Samt hur utställarnas olika projekt i trä kunde möjliggöra en dialog mellan platsen och rummet utanför och innanför. Som en del av utställningen utvecklades ett ritningsarkiv som en struktur för att samla och visa ritningar av de olika projekten. I samband med att utställningen visades i Sverige som Plots Prints Projections – Displaced, tillkom ytterligare två infrastrukturella objekt, två podier. Podierna utgör en bas att placera modeller i skala 1:20 av Serra dei Giardini och Loggia D’Ombra på.

Både ritningsarkivet och podiernas strukturella logik är baserad på idén om en linje genom rummet, en verktygsbana som relaterar till mått, kurvor och detaljer i växthuset Serra dei Giardini. Vid maskinell tillverkning är en verktygsbana den (tredimensionella) bana som toppen av ett verktyg följer för att forma ett material eller ämne. I ritningsarkivet och podierna har en verktygsbana använts som diagram för en möbels geometri. Banan eller diagrammet har getts materialitet och tjocklek i form av furu med användning av snickeritekniker för sammansättning och fräsning. Toppen av ett verktyg, ett frässtål, har sedan återupprepat verktygsbanan och en serie spår har skrivits in i materialet och gett detaljering till ritningsarkivet och podierna.

Utställningsarkitektur: Brrum
Design-team: Ulrika Karlsson, Cecilia Lundbäck, Veronica Skeppe
Tillverkning: Brrum & Daniel Garnbeck
Fotografier av Brrum, Ami Izaki och Daniel Engvall

Utställande arkitekter: GRAN, Katja Pettersson & TAF, Krupinski/Krupinska, Nordmark & Nordmark, Norell/Rodhe, Space Popular
Curator: Ulrika Karlsson