Brrum Logo

SV / EN

Fallets estetik & begreppet "clownisk", 2017

Detta konstnärliga forskningsprojekt undersöker förhållanden mellan tektonik och figur inom arkitektur och dess representationer. Till skillnad från det gängse intresset för teknologisk precision och effektivitet används teknologi på ett lekfullt men också grovt sätt. Genom att utforska egenskaper av det “svaga” och instabila hos form och gestalt söker projektet efter oväntade estetiska kvalitéer, vilka används för att diskutera två arkitektoniska aspekter: karaktär och tektonik.

Idén om alternativa estetiska kategorier har nyligen använts av Sianne Ngai. Hon har fokuserat på vad hon kallar marginaliserade eller triviala men vanligen förekommande estetiska kategorier1. Detta projekt föreslår att vissa komiska kvalitéer, särskilt det vi kallar det “clowniska”, skapas av en karaktärs instabilitet. Kan det ”clowniska” fungera som estetisk kategori och erbjuda ett potentiellt samspel mellan det rolig, det löjliga och det opålitliga? Tektonisk instabilitet utforskas genom simuleringar av fallet där separata delar faller slumpmässigt för att landa och forma en helhet.


<br>