Brrum Logo

SV / EN

Rusticus, 2015

Rusticus är ett latinsk adjektiv som betyder “lantlig, enkel, grov eller clownish”. Traditionellt har rusticering använts i arkitekturen för att skapa en tydlig relation med mark och plats, för att medla mellan ojämnheter i omgivning och den ofta släta tektoniken i arkitekturen. Genom en vidareutveckling av en så kallad ”falsk rusticering”, då trä används istället för sten, skapar detta förslag en relation mellan landskapet, arkitekturen och den svenska träbyggnadstraditionen.

Husets kompakta volym har ett litet fotavtryck. Den vilar på små plintar vilket skapar ett omsorgsfullt möte med mark och gör att byggnaden lätt kan anpassas till olika landskapstyper och topografier. Den samlade volymen omsluts och löses upp av ett ruggat och rusticerat yttre som förankrar byggnaden i det varierade landskapet. De massiva träelementen skjuter ut ur fasaden i varierande grad och frambringar ett spel av djup och ljus.

Designansvar: Brrum i samarbete med Servo Stockholm & Servo Los Angeles
Medverkande: Cecilia Lundbäck, Ulrika Karlsson, Veronica Skeppe


<br>