Brrum Logo

SV / EN


Våra vägar korsas / 2018

Våra vägar korsas är ett bidrag till tävlingen ”Rötterna i Rinkeby” och föreslår en ny skolbyggnad i centrala Rinkeby. Den nya skolbyggnaden placeras intill huvudstråket i Rinkeby och placeringen fungerar också för att förlänga och rama in det befintliga torget.

Skolan är en av de viktigaste funktioner vi har i samhället och det bör manifesteras även genom dess arkitektur. Den nya skolan är något högre än de omgivande byggnaderna och har en rikt ornamenterad fasad. I projektet fungerar den volumetriska linjen, eller verktygsbanan, rumsbildande och platsbildande både interiört och exteriört. Den ger också byggnaden dess ornamentik och specifika materiella karaktär.

Byggnaden är gjord av massivt korslaminerat trä som är både stomme, isolering och ytskikt. Konstruktionsmaterialet ges en bearbetning av icke föreställande ornament – en linje. Virrvarret av linjer kan påminna om ornament och byggnadstekniker från olika delar av världen, såsom mashrabiya, växtornamentik eller korsvirke. Här görs de skålade linjerna genom cnc-fräsning av fasadelementen vilket, tillsammans med färgbearbetningen, skapar ett nytt materiellt uttryck. Byggnadens sockelvåning kläs med keramiskt material, som i sin tur imiterar de övre våningarnas uttryck och skålningar i ytterligare ett material.

<br>